Gyldendal akademisk

Bare vis meg

Statistikk for helse- og sosialfagene

Arild Bjørndal, Dag Hofoss Ordinær pris 505,-
Les mer
Wish Utdrag

Rådgivning

Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler Ordinær pris 555,-
Les mer
Wish Utdrag

Blikk på praksis

Ruth H. Olsen, Siv Oltedal Ordinær pris 375,-
Les mer
Wish Utdrag

Digital skole på sviktende grunn

Geir Haugsbakk Ordinær pris 305,-
Les mer
Wish Utdrag

Kunnskapssamfunnet

Gunnar Grepperud, Berith Bergersen, Odd Einar Johansen, Geir Sæhle Ordinær pris 285,-
Les mer
Wish Utdrag

Ape 2.0

Sverre Hoem Ordinær pris 265,-
Les mer
Wish Utdrag

Mat, menneske og evolusjon

Iver Mysterud Ordinær pris 275,-
Les mer
Wish Utdrag

Psykoterapi og bestialitetens historie

Eva Dalsgaard Axelsen Ordinær pris 345,-
Les mer
Wish Utdrag

Tenke- og arbeidsmåter i medisinen

Arild Bjørndal Ordinær pris 485,-
Les mer
Wish Utdrag

Ekte sekstiåttere

Tor Egil Førland, Trine Rogg Korsvik Ordinær pris 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Lokalvalg og lokalt folkestyre

Jo Saglie, Tor Bjørklund Ordinær pris 365,-
Les mer
Wish Utdrag

Den selvutviklende virksomhet

Einar Marnburg Ordinær pris 455,-
Les mer
Wish Utdrag

Mellom kaos og kontroll

Petter Øgar, Tove Hovland Ordinær pris 335,-
Les mer
Wish Utdrag

Spesialpedagogiske arbeidsmåter

Jorun Buli Holmberg, Solveig-Alma Halaas Lyster Ordinær pris 295,-
Les mer
Wish Utdrag

Kvinneliv i eksil

Berit Berg, Torunn Fladstad, Kirsten Lauritsen Ordinær pris 285,-
Les mer
Wish Utdrag

Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere

Hilde Hiim, Else Hippe Ordinær pris 555,-
Les mer
Wish Utdrag

Effektive lesere snakker sammen

Åsmund Hennig Ordinær pris 505,-
Les mer
Wish Utdrag

Krenkelse i skolen - mobbingens bakteppe

Jostein Alberti-Espenes Ordinær pris 445,-
Les mer
Wish Utdrag

Lærerarbeid for tilpasset opplæring

Halvor Bjørnsrud, Sven Nilsen Ordinær pris 505,-
Les mer
Wish Utdrag

Vurdering, prinsipper og praksis

Stephen Dobson, Astrid Birgitte Eggen, Kari Smith Ordinær pris 555,-
Les mer
Wish Utdrag

De beste grunner

Sverre Blandhol Ordinær pris 505,-
Les mer
Wish Utdrag

Uskifte

John Asland Ordinær pris 725,-
Les mer
Wish Utdrag

Prekær politikk

Raino Malnes Ordinær pris 475,-
Les mer
Wish Utdrag

Nettjournalistikk

Jan Thoresen Ordinær pris 315,-
Les mer
Wish Utdrag

Trygd og pensjon i EØS

Biørn Bogstad Ordinær pris 405,-
Les mer
Wish Utdrag

Tildeling av offentlige kontrakter

Kristian Jåtog Trygstad Ordinær pris 745,-
Les mer
Wish Utdrag

Fremtidens fortid

Jon Bing Ordinær pris 345,-
Les mer
Wish Utdrag

Tegn som språk

Sissel Redse Jørgensen, Rani Lill Anjum Ordinær pris 555,-
Les mer
Wish

Varig atferdsendring hos barn

Hanne Holland Ordinær pris 475,-
Les mer
Wish

Videre

Birgit Valla Ordinær pris 355,-
Les mer
Wish