Gyldendal juridisk

Bare vis meg

Forvaltningsrett i et nøtteskall

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Terje Abusland Ordinær pris 385,-
Les mer
Wish Utdrag

Bindende avtale ved forhandlinger

Christian Rolén Offstad, Kjetil Bakkan Riis Ordinær pris 95,-
Les mer
Wish

Voldgift i et nøtteskall

Borgar Høgetveit Berg, Ola Ø. Nisja Ordinær pris 269,-
Les mer
Wish

Om erstatningsrett

Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland Ordinær pris 565,-
Les mer
Wish Utdrag

Barnevernloven

Kari Ofstad, Randi Skar Ordinær pris 795,-
Les mer
Wish Utdrag

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Ole Gjems-Onstad, Eivind Furuseth Ordinær pris 595,-
Les mer
Wish Utdrag

Voldgift

Geir Woxholth Ordinær pris 1875,-
Les mer
Wish Utdrag

Ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer

Vera Holmøy, Peter Lødrup, John Asland Ordinær pris 845,-
Les mer
Wish Utdrag

Aktuell merverdiavgiftsrett

Ole Gjems-Onstad, Cecilie Aasprong Dyrnes Ordinær pris 555,-
Les mer
Wish Utdrag

Akutthjemlene i barnevernloven

Mons Oppedal Ordinær pris 725,-
Les mer
Wish Utdrag

Sakførsel i sivile saker

Knut Boye Ordinær pris 695,-
Les mer
Wish Utdrag

Psykisk helsevernloven

Aslak Syse Ordinær pris 695,-
Les mer
Wish Utdrag

Fengsel eller frihet

Morten Holmboe Ordinær pris 725,-
Les mer
Wish Utdrag

Konkursrett i et nøtteskall

Egil Hatling, Trude Gran Johansen, Live Houmb Sjøli Ordinær pris 385,-
Les mer
Wish Utdrag

NS 8406

Hans-Jørgen Arvesen, Karl Marthinussen, Heikki Giverholt Ordinær pris 1185,-
Les mer
Wish Utdrag

Tjenestetvistloven

Torgeir Bjørnaraa Ordinær pris 565,-
Les mer
Wish Utdrag

Vergemålsloven

Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge, Mona Choon Rasmussen Ordinær pris 935,-
Les mer
Wish Utdrag

Byggherreforskriften

Grethe Gullhaug, Kjetil Sangolt Ordinær pris 595,-
Les mer
Wish Utdrag

Energiloven

Jens Naas-Bibow, Gunnar Martinsen Ordinær pris 795,-
Les mer
Wish

Innføring i praktisk sivil tvisteløsning i kommersielle forhold

Per M. Ristvedt Ordinær pris 425,-
Les mer
Wish Utdrag

Praktisk tvangsfullbyrdelse

Ernst Moe Ordinær pris 1025,-
Les mer
Wish Utdrag

Helseforskningsloven

Sigmund Simonsen Ordinær pris 505,-
Les mer
Wish Utdrag

Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt

Gina Bråthen Ordinær pris 765,-
Les mer
Wish Utdrag

Fartøystjenesteleie

Ivar Alvik Ordinær pris 665,-
Les mer
Wish Utdrag

Rektors stillingsvern

Bjørn Eriksen Ordinær pris 285,-
Les mer
Wish

Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten

Gregar Berg-Rolness Ordinær pris 845,-
Les mer
Wish Utdrag

Innføring i straffeprosess

Steinar Fredriksen Ordinær pris 555,-
Les mer
Wish Utdrag

Voldsoffererstatningsloven

Henning Brath Ordinær pris 695,-
Les mer
Wish Utdrag

Entrepriserett i et nøtteskall

Marius Egeberg, Olav Haugen, Ola Ø. Nisja, Lars Erik B. Schjeide Ordinær pris 385,-
Les mer
Wish Utdrag