Leservurderinger på Coopstory

 

  • Du kan skrive leservurderinger av alle bøkene på Coopstory. Leservurderingene kan leses av andre, også de som ikke er innlogget på Coopstory.
  • Coopstory har rett til å slette leservurderinger eller annet brukergenerert innhold som Coopstory mener kan oppfattes som injurierende eller falske. Utover det, modererer ikke Coopstory brukergenerert innhold. Målet er at leservurderingene skal bidra til veiledning for kundene våre, men på en slik måte at det opprettholdes en god tone.
  • Coopstory kan benytte leservurderinger i sin markedsføring av Coopstory og de enkelte utgivelsene, men vil i så fall anonymisere de enkelte vurderingene slik at de ikke kan knyttes til noen enkeltperson.
     

REDAKSJONELL OMTALE

  • Redaksjonell omtale av bøker på Coopstory fremkommer under produktpresentasjonen, som  er tydelig adskilt fra leservurderingene.